گرم کردن توافق همکاری اعتراض قرارداد

گرم کردن: توافق همکاری اعتراض قرارداد اخبار بین الملل

روش تازه جهت پرینت سه بعدی اشیا در ۱۰ ثانیه!

محققان دانشگاهی روشی تازه جهت پرینت سه بعدی اشیا اختراع کرده اند که در آن اشکال با کمک سه لیزر طی ۱۰ ثانیه ساخته می شوند. روش تازه جهت پ..

ادامه مطلب