گرم کردن توافق همکاری اعتراض قرارداد

گرم کردن: توافق همکاری اعتراض قرارداد اخبار بین الملل

چهار شاخصه صحبت «شیخ دیپلمات» ، چرا رییس‌جمهور با ادبیات تند و تیز با ترامپ مقابله به مثل نکرد؟

سخنرانی رییس جمهور کشورمان در شرکت ملل بیش از هر زاویه دیگری، از نظر مقایسه آن با صحبت ترامپ مورد توجه رسانه های متفاوت دنیا قرار گرفته است.  ..

ادامه مطلب

نظر مثبت فراکسیون امید به ۶ وزیر پیشنهادی / رحیمی

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به حضور ۶ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در جلسه صبحگاه امروز این فراکسیون گفت که مجموع نگاه‌ها به این وزرا مثبت و ساز..

ادامه مطلب