گرم کردن توافق همکاری اعتراض قرارداد

گرم کردن: توافق همکاری اعتراض قرارداد اخبار بین الملل

بازشدن گره‌ای از پرسشها زنان سرپرست خانوار ، بیکاری زنان تحصیلکرده، ۳ برابر مردان

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر تعداد زنان تحصیلکرده بدون کار در کشور ۳ برابر تعداد مردها هستند که باید جهت اشتغال آنها کارها جدی ..

ادامه مطلب