گرم کردن توافق همکاری اعتراض قرارداد

گرم کردن: توافق همکاری اعتراض قرارداد اخبار بین الملل

قیمت‌گذاری نفت عربستان جهت آسیا عوض کردن می‌کند

شرکت نفتی آرامکوی عربستان قصد دارد فرمول مورد استفاده جهت تعیین قیمت فروش بلندمدت نفت به آسیا را از ماه اکتبر عوض کردن دهد.  قیمت گذ..

ادامه مطلب