گرم کردن توافق همکاری اعتراض قرارداد

گرم کردن: توافق همکاری اعتراض قرارداد اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی آتش نشانان در معرض مبتلا شدن به سرطان از طریق پوست

از مدت ها پیش محققان پی برده اند آتش نشانان بیش از جمعیت عمومی با مبتلا شدن به چندین نوع متفاوت سرطان روبرو هستند. 

آتش نشانان در معرض مبتلا شدن به سرطان از طریق پوست

آتش نشانان در معرض مبتلا شدن به سرطان از طریق پوست

عبارات مهم : ادرار

از مدت ها پیش محققان پی برده اند آتش نشانان بیش از جمعیت عمومی با مبتلا شدن به چندین نوع متفاوت سرطان روبرو هستند.

به گزارش مهر، آتش نشانان با بسیاری از خطرات آشنا شده است در کار مواجه هستند، ولی یک حوزه که به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته است این است که چگونه قرارگیری پوست در معرض مواد شیمیایی خطرناک موجب زیاد کردن ریسک سرطان می شود.

آتش نشانان در معرض مبتلا شدن به سرطان از طریق پوست

در مطالعه جدید، محققان دانشگاه اوتاوا کانادا قرارگیری آتش نشانان را در معرض PAH (هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه) ناشی از دود آتش بررسی کردند. PAHها می توانند موجب جهش های ژنتیکی شده است و سرطان زا هستند. آنها یکی از مواد خطرناک آزادشده در هوا به هنگام اشتعال چوب، پلاستیک، اسباب و لوازم، وسایل الکترونیک یا مصالح ساختمانی هستند.

محققان این مطالعه نمونه ادرار و قسمت های پاک شده است از روی پوست و لباس بیش از ۲۵ آتش نشان را قبل و بعد از قرارگیری در معرض آتش در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ جمع آوری کردند.

از مدت ها پیش محققان پی برده اند آتش نشانان بیش از جمعیت عمومی با مبتلا شدن به چندین نوع متفاوت سرطان روبرو هستند. 

یافته ها نشان داد به طورمیانگین، میزان متابولیت های PAH در ادرار آنها بعد از آتش در مقایسه با قبل از آتش حدود سه تا پنج برابر زیاد بود. این میزان زیاد کردن با ۴.۳ بار زیاد کردن ریسک جهش DNA مرتبط بود.

جنیفر کر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «وجود این رابطه نشان می دهد تماس پوستی با آتش نقش مهمی در بروز سرطان در آتش نشان دارد.»

محققان پیشنهاد می کنند که ضدعفونی کردن پوست بلافاصله بعد از رویارویی با آتش، ممکن است به کم کردن تماس با این ترکیبات بالقوه سرطان زا کمک کند.

آتش نشانان در معرض مبتلا شدن به سرطان از طریق پوست

واژه های کلیدی: ادرار | محققان | سرطان زا | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs